ประกาศข่าวสารการรับสมัครสอบ

สรุปขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกข้อมูลสมัคร
2.อัปโหลดเอกสารการสมัคร

(รายการละ 1 ไฟล์ ตามประเภทที่สมัคร)
*หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์(อาจใช้เวลาหลายวัน)
*ไฟล์รูปถ่ายควรมีขนาดใหญ่(ไม่ควรถ่ายบนกระดาษA4)
กรุณาเตรียมหลักฐานทุกอย่างให้พร้อม แล้วอัปโหลดในครั้งเดียว เมื่ออัปโหลดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรืออัปโหลดได้

3.คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร

(ถ้าครบถ้วนถูกต้อง>อนุมัติ)
4.เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
5.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
6.รอฟังประกาศเกี่ยวกับการสอบ
7.เข้าสอบตามกำหนด

ประกาศเมื่อ 2020-05-02 23:07:09


ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประกาศเมื่อ 2020-05-02 14:39:10


หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริง และประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริง ในเขตพื้นที่บริการ

ประกาศ เรื่อง แนวทางการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประกาศ เรื่องจำนวนนักเรียนที่รับ ระดับ ม.1 และ ม.4

ประกาศเมื่อ 2020-05-02 14:08:36


การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4_ปีการศึกษา 2563

 

 

ประกาศเมื่อ 2020-01-22 08:30:00


การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1_ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศเมื่อ 2020-01-22 08:30:00