สรุปขั้นตอนการสมัคร

ประกาศเมื่อ 2020-05-02 23:07:09 โดย Admin

1.กรอกข้อมูลสมัคร
2.อัปโหลดเอกสารการสมัคร

(รายการละ 1 ไฟล์ ตามประเภทที่สมัคร)
*หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์(อาจใช้เวลาหลายวัน)
*ไฟล์รูปถ่ายควรมีขนาดใหญ่(ไม่ควรถ่ายบนกระดาษA4)
กรุณาเตรียมหลักฐานทุกอย่างให้พร้อม แล้วอัปโหลดในครั้งเดียว เมื่ออัปโหลดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรืออัปโหลดได้

3.คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
(ถ้าครบถ้วนถูกต้อง>อนุมัติ)
4.เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
5.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
6.รอฟังประกาศเกี่ยวกับการสอบ
7.เข้าสอบตามกำหนด